محاسبه نرخ تاثیرگذاری در اینستاگرام

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

نرخ تعامل یا نرخ مشارکت یا اینگیجمنت اینستاگرام به چه نرخی گفته می‌شود؟ چگونه نرخ تعامل اینستاگرام را محاسبه کنیم؟ چه عواملی در افزایش نرخ مشارکت در اینستاگرام مؤثرند؟ در این درس می‌خواهیم به چنین سؤالاتی پاسخ دهیم.

3
رایگان!