روز نوشت‌ها

شما یا بخشی از راه حل هستید یا بخشی از مشکل هستید

در یکی از روزهای پاییز 1401 با علیرضا کریمی مدیر فروش کشوری برند اسنوا صحبت میکردم. علیرضا تجربه زیادی در کارهای بین الملی داشت. خاطره ای از یکی از همکارانش در سونی تعریف کرد. که تصمیم گرفتم اینجا برای شما نقلش کنم. مدیرش به او گفته بود یا بخشی از راه حل هستید یا بخشی از مشکل :

You’re either part of the solution or you’re part of the problem.

نکته مهمی است. در کسب و کارها آدم‌ها یا بخشی از مشکل هستند یا بخشی از راه حل و قطعا کسانی که در طرف حل مسئله و داشتن راه حل هستند بی‌شک جایگاهی قوی در سازمان دارند.

در اینترنت کمی سرچ کردم و به داستانی رسیدم که خواندنش خالی از لطف نیست:


A Sage … in Mechanic’s Clothes

Many of my life’s lessons have come from obscure sources, such as my incredible self-acceptance lesson from a pants salesman. But that’s for a different post. This one’s about a sage in mechanic’s clothes who taught me how to solve life’s problems … simply and methodically…

Are you part of the solution, or part of the problem?
When I was 16, I worked for the summer as a laborer at an automobile dealership. Each day I ate lunch with the car mechanics. I always sat next to a certain wise old mechanic with a wisdom that drew me to him, like steel to a magnet. One day, while eating a peanut butter sandwich, he taught me how he approached problems.
He said, “Most people make things more difficult than they are. Here’s how I approach a car that’s not working. First, I see if there’s gas in the gas tank. If there is, I see if the battery cables are on and tight. If they are, I see if the battery is working. These three simple steps help me solve 30% of problems. Always solve problems at the simplest level possible.”

His philosophy was simple yet profoundly sophisticated, like the Dalai Lama’s. I have followed his sage advice for 39 years – solving problems by progressing from the simplest to the most complex possible solution. My work sometimes requires an intricate solution, but like the sage mechanic, I solve a great percentage of challenges with a simple solution. … which reminds me of my favorite saying from the ’60s:

“You’re either part of the solution
or you’re part of the problem.”
– Eldridge Cleaver

Take some sage advice and see how many problems you can solve at the simplest level possible.

Increase your confidence, increase your mindfulness – Be the solution!

یک حکیم… در لباس مکانیک

بسیاری از درس‌های زندگی من از منابع مبهم آمده است، مانند درس پذیرش باورنکردنی من از یک فروشنده شلوار. اما این یک یادداشت متفاوت است. این یکی درباره حکیمی با لباس مکانیکی است که به من یاد داد چگونه مشکلات زندگی را حل کنم … ساده و روشمند …

آیا شما بخشی از راه حل هستید یا بخشی از مشکل؟
وقتی 16 ساله بودم، تابستان را به عنوان کارگر در یک نمایندگی خودرو کار می کردم. هر روز ناهار را با مکانیک می‌خوردم. من همیشه در کنار یک مکانیک پیر خردمندی می‌نشستم که مرا به سوی خود می کشاند، مانند فولاد به آهنربا. یک روز هنگام خوردن ساندویچ کره بادام زمینی به من یاد داد که چگونه با مشکلات برخورد می‌کند.
او گفت:

«بیشتر مردم کارها را سخت‌تر از آنچه هستند، می‌کنند. نحوه نزدیک شدن من به ماشینی که کار نمی‌کند را ببین. اول، می‌بینم که آیا بنزین در باک ماشین وجود دارد یا خیر؟! اگر وجود داشته باشد، می‌بینم که آیا کابل‌های باتری وصل هستند یا خیر.  اگه هستن ببینم باتری کار میکنه یا نه. این سه مرحله ساده به من کمک می کند تا 30 درصد مشکلات را حل کنم. همیشه مشکلات را در ساده ترین سطح ممکن حل کنید.»

فلسفه او مانند دالایی لاما ساده و در عین حال بسیار پیچیده بود. من به مدت 39 سال از توصیه‌های حکیمانه او پیروی کردم یعنی: حل مشکلات با حرکت  از ساده ترین به پیچیده ترین راه حل ممکن. کار من گاهی به یک راه حل پیچیده نیاز دارد، اما مانند مکانیک حکیم، درصد زیادی از چالش‌ها را با یک راه حل ساده حل می‌کنم…

این عبارت مکانیک، مرا یاد جمله مورد علاقه من در دهه 60 می‌اندازد:

شما یا بخشی از راه حل هستید
یا شما بخشی از مشکل هستید.
– الدریج کلیور

توصیه های حکیم را در نظر بگیرید و ببینید چند مشکل را می توانید در ساده ترین سطح ممکن حل کنید. اعتماد به نفس خود را افزایش دهید، ذهن آگاهی خود را افزایش دهید – راه حل باشید!

منبع

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید